Reklam ve Reklamcılık Üzerine (1)

Aşağıda reklam ve reklamcılık üzerine bazı görüşlerimi okuyacaksınız. Devamı gelecektir. 

Yaratıcı reklam: Eğer bir reklam amacına hizmet etmiyorsa yaratıcı reklam değildir. Örneğin satışları artırmıyorsa.

Yaratıcı reklam: “Tüh ya ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim” dedirtebilen reklamdır.

Reklamlar, tüketicilerin satın alma kararlarında, satın alma karar referans noktalarını ikna çabasıyla değiştirebilmektedir. Reklam iknadır. Okumaya devam…

Reklamcılığın Temel İlkeleri

Reklamcılığın temel ilkelerini oluşturmada kendisine başvurulan Amerikalı psikologlardan Floyd Henry Allport; “kendi hakkımızdaki bilincimiz, başkalarının bizim hakkımızdaki bilinçlerinin yansımasıdır; kendi hakkımızdaki düşüncemiz, komşumuzun bizi nasıl gördüğü hakkındaki düşüncemizdir” diyordu.

Reklamlardaki Dünya Ne Kadar Gerçek?

Aşağıdaki yazı reklama eleştirel bir bakış açısıyla yazılmış ve Kuran-ı Kerim’den ayetlerle desteklenmiş. Yazı dikkatimi çekti ve ilginç geldi. Okumanızı tavsiye ederim.

Bu yazımızda günlük hayatta karşılaştığımız ve olumsuz telkinler içeren bazı reklamlardan bahsedeceğiz. Amacımız, kimi reklamların insanlara dünya hayatının geçiciliğini unutturan, dünyaya hırs ve tutku ile bağlanmalarına neden olan aldatıcı yönlerini ortaya koymak, bununla birlikte dünya hayatına dair Kuran-ı Kerim’de haber verilen esas gerçekleri hatırlatmaktır. Okumaya devam…

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya Reklamcılığı

Prof.Dr. Müge Elden’in Reklam ve Reklamcılık kitabındaki Ülkeler ve Reklam ekolleri bölümünden özetlenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerikan reklam anlayışında bireycilik iddiacı, rekabetten yana, girişime, serbestliğe önem veren, doğrudan yaklaşımın egemendir. Amerikan reklam tipi doğrudan yaklaşımları esas almaktadır. Bu tarzın özünde erkeksilik, rekabetçilik, güçlüden yana olma bulunmaktadır. Okumaya devam…