Reklamcılık Üzerine Aforizmalar

İletişimciler İçin 7 Öğüt
Başarılı bir iletişimci olmak istiyorsan;
1-Araştıracaksın
2-Okuyacaksın
3-Göreceksin
4-Konuşacaksın
5-Dinleyeceksin
6-Soracaksın
7-Merak edeceksin
Reklaminsanı…

 

“Reklamları bir gider olarak değil, yatırım getirisi sağlayan faaliyetler olarak görmeliyiz.”
Reklam İnsanı

 

“Reklamcılık bir meslek olmasından öte tamamen yaşam tarzıdır.”
Reklam İnsanı

 

“İyi reklamcı müşterisine para harcatmaz, para kazandırır.

Kişiliğiniz ve karakteriniz aynı zamanda sizin markanızdır. Markanıza sahip çıkınız.”
Reklam İnsanı

 

“Bu güne kadar reklama ihtiyaç duymaksızın kendi kendine satışını yapabilen hiçbir ürün bulunmamaktadır.”
Philip Kotler

 

Markalar için,
Eğer bir hikayeniz varsa insanları kolay ikna edebilirsiniz yoksa da kendinize bir düşman veya kahraman yaratırsınız.
Reklam İnsanı

 

Birçok rakip bira markası; tat, renk ve alkol oranı açısından neredeyse aynıdır. Hatta iki bardaktan sonra, bir eksper bile aradaki farkı söyleyemez. Yani tüketici tamamen reklamı içmektedir ve reklam artık markadır.”
Mike Destiny

 

Reklamlar, tüketicilerin satın alma kararlarında, satın alma karar referans noktalarını ikna çabasıyla değiştirebilmektedir. Reklam iknadır.
Reklam İnsanı

 

Reklamlar, kapitalizmin ne büyük pratiklerinden birisidir. Reklamlar, kapitalizmin silahı, tüketimin kaldıracıdır.
Reklam İnsanı

 

Sosyalist yönetimler bile reklamı ideolojilerini topluma benimsetmek, yaymak ve razı hale getirmek için kullanmışlardır.
Reklam İnsanı

 

Reklamda metaforlar reklama ilgiyi çeker,hatırlatır, beğenilme düzeyini arttırır, iknayı artırır.
Reklam İnsanı

 

Her reklam ajansı müşterisi kadar ajanstır ve her marka hak ettiği ajansla çalışır.
Reklam İnsanı

 

Reklam öncelikle tüketicinin içgörüsünü yakalayabilen mesajlardan oluşmalıdır. İşlevsel ve duygusal faydalar üzerine yoğunlaşmalıdır.
Reklam İnsanı

 

Reklam ne sanattır ne de bilimdir. Bilimin ve sanatın araçlarını kullanarak tüketiciyi ikna etme işini görmektedir.
Reklam İnsanı

 

Reklam, ürünlere ya da hizmetlere simgesel ve kültürel anlamlar yüklemektedir. Böylece popüler kültüre de hizmet etmektedir.
Reklam İnsanı

 

Reklamlarda verilen mesajlar diğer kitle iletişim araçlarına göre direkt marka imajı oluşturmada daha etkilidir.
Reklam İnsanı

 

Reklamlar şunu söyler: “İnsanlar tarafından saygı duyulan ve önemli görülen birey olmak istiyorsan tüketmelisin”.
Reklam İnsanı

 

Reklamın amacına ulaşmak için ortaya konulan en iyi fikir “yaratıcı fikir”dir.
Reklam İnsanı

 

Günümüz reklamcılık anlayışı, sadece ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmenin dışında , popüler kültürün ürünlerini kullanarak ve tüketicilerle duygusal bağ kurarak simgesel anlatım yoluna gitmektedir.
Reklam İnsanı

 

Reklamlar modernliği ve toplumda oluşan imajımızın sürekliliği için modayı izlememiz gerektiğini vurgular.
Reklam İnsanı

 

Reklamcılık Amerika’da insanları daha fazla çalışmaya güdüleyen geri kafalı insan felsefesine dayalı işleyiş mekanizmasını yerleştirmiştir. Böylelikle reklamcılık gelişmiş kapitalist toplumlara merkezi bir rol üstlenmiş olur.
Arthur Asa Berger

 

Reklamcılık, tüketici tutumları üzerinde manipülasyon gerçekleştirmenin en önemli araçlarından biridir.
Reklam İnsanı

 

En parlak reklam bile eğer yanlış insanlara, yanlış mesajları iletiyorsa işe yaramaz. Çöpe atın gitsin.
Reklam İnsanı

 

Başarılı bir reklam;
Ne söylemeli? (Strateji)
Nasıl söylemeli? (Yaratıcı fikir)
Nerede söylemeli? (Medya planı)
Reklam İnsanı

 

Başarılı reklamların temel özellikleri birbirine benzer; her başarısız reklamın başarısız olma nedenleri farklıdır.
Ferruh Uztuğ

 

Reklamcılık bir yaşam tarzıdır. Sadece bir is ya da meslek değildir.
Reklam İnsanı

 

Reklamda önemli olan “oha” dedirtecek artistik hareketler yapmak degil, markanin pazarlama problemine çözüm uretmektir.
Reklam İnsanı

 

Reklamcılıkta yaramazlık vardır, terbiyesizlik yoktur…
Reklam İnsanı

 

Doğa hiç bir boşluğu affetmez. Tüketicilerde öyle. İsteğinizi kadar dünya markası ya da ülkenizin lider markası olun. Eğer iletişimi keserseniz, rakipleriniz yerinizi dolduracaktır.
Reklam İnsanı

 

“Reklamlar insanlara neyi satın alacaklarını değil hangi duyguyu satın alacaklarını da söylemeli”
Reklam İnsanı

 

İyi reklamla insanlarla konuşulur, onlara bağrılmaz.
John Hegarty

 

Reklamda dikkat çekmek amaca ulaşmak gerekli olan araçlardan sadece bir tanesidir.
Reklam İnsanı

Genelgeçer başarılı reklam mesajı olamaz; her reklam mesajının başarısı hedef kitle, mecra ve içerik üçlüsünün ne kadar uyumlu olduğuna bağlıdır.

Kaan Varnalı 

Sosyal medyada var olma çabası, sanki popüler kültürün bize enjekte ettiği ilgi çekme ve farkına varılma arzusunun sonucu…

Sosyal medyanın “sınır tanımaz”, “özgürlükçü” dili, tüm ahlaki ve insani değerleri ayaklar altına almakta ve bu bir “hak” gibi sunulmaktadır.

“Her tüketici birer marka elçisidir”

Reklam İnsanı